Alternativ till populära program – som respekterar din integritet

Många populära program och tjänster samlar information om dina aktiviteter: vad du skriver, vem du kommunicerar med, vad dina filer innehåller, med mera. Denna information stannar dessutom sällan inom det enskilda bolaget, utan delas t ex med kommersiella tredjepartsaktörer och underrättelsetjänster. I USA är alla amerikanska molntjänstleverantörer enligt lagen Cloud Läs mer…

Vad är integritet?

Personlig integritet kan definieras som individens rätt att bestämma vem som ska få tillgång till dennes privata information och privata sfär. Idén om en lagstadgad rätt till ett privatliv lanserades för första gången 1890 i artikeln The Right to Privacy, under en period då liberalismen utvecklades och man började skilja på Läs mer…