Vad är integritet?

Personlig integritet kan definieras som individens rätt att bestämma vem som ska få tillgång till dennes privata information och privata sfär. Idén om en lagstadgad rätt till ett privatliv lanserades för första gången 1890 i artikeln The Right to Privacy, under en period då liberalismen utvecklades och man började skilja på Läs mer…