4 av 10 svenskar känner stor oro för att storföretag som Facebook och Google samlar in deras data och internetanvändning (Svenskarna och internet 2021).

Oron för Facebooks datainsamling bredde ut sig i samband med avslöjandet av Cambridge Analytica-affären 2017 då det visade sig att uppgifter från över 50 miljoner Facebook-konton använts av firman Cambridge Analytica i politiska påverkansoperationer, bland annat för Trump-kampanjen inför presidentvalet 2016 och i Brexit-omröstningen. Cambridge Analytica-affären synliggjorde de enskilda användarnas utsatthet på sociala medier, och Facebooks ointresse för individers integritet och säkerhet. Den som är mån om sin integritet kan dock vidta egna åtgärder för att skydda sig från nätjättarnas övervakning.

De bilder och inlägg du själv väljer att ladda upp på t ex Facebook utgör endast en liten del av de personliga data som lagras om dig. I övrigt genererar ditt beteende på nätet data som företag kan använda för att identifiera, analysera eller påverka dig. Ju mer information någon har om dig, desto mer intimt kan de förstå och nå dig. Men genom att bryta upp och segmentera dina informationsflöden kan du undvika att ge Facebook eller Google tillgång till mer personliga data än nödvändigt.

Ett sätt att begränsa ditt informationsflöde är att inte använda en och samma mejladress/samma mejlkonto till allt, utan att skaffa flera olika mejlkonton för olika syften. Till ditt Facebook-konto skulle du kunna använda en mejladress som du bara har för just det ändamålet.

Din användning av webbläsare spelar också roll. Genom att använda två eller flera webbläsare på ett omväxlande sätt kan du stycka upp din surfhistorik, så att det inte existerar någon fullständig aktivitetslogg. 

I dina webbläsare bör du även hålla koll på cookies, det vill säga filer som webbplatser skapar och lagrar i din webbläsare med information om ditt besök. Cookies har en praktisk funktion när de hjälper hemsidesbesökare att hitta rätt, men de kan också användas för att avlyssna eller kartlägga dina aktiviteter på nätet. För att inte övervakas via cookies är det viktigt att rensa webbläsaren regelbundet, det går att ladda ner gratis plugin-program som sköter cookie-rensning automatiskt.

Att verkligen kapa sina informationsflöden till Google handlar förstås även om att sluta använda Googles tjänster. Om du idag ”googlar” – överväg att byta sökmotor till exempelvis Duckduckgo.com eller Qwant.com. Dessa sökmotorer är mer privata alternativ och samlar inte information om vad du söker efter, till skillnad från Google. 

Det är svårt att bli helt fri från nätjättarnas övervakning, men genom att begränsa dina informationsflöden begränsar du åtminstone deras makt över dig.

Kategorier: Artikel