PTS kräver att Bahnhof ska börja lämna ut uppgifter till polisen om vem som står bakom en IP-adress. Detta oavsett hur många personer som berörs, var i Sverige de befinner sig och även om det misstänkta brottet bara är på bötesnivå. Andra operatörer gör redan detta. Men vad händer med dina personuppgifter när de har klumpats samman med andras och lämnats över? I vilka register hamnar de? Begär svar från myndigheterna med vårt formulär!

Bakgrund: Som internetoperatör använder Bahnhof en adressöverföringsteknik kallad NAT (Network Address Translation). Tekniken medför att ett stort antal internetanvändare ofta delar på en och samma IP-adress, så för att särskilja personerna används också ett individuellt s k portnummer.

I de allra flesta fall skickar Polisen en förfrågan om personuppgifter bakom en IP-adress där varken typ av brott, uppgift om portnummer, eller annan uppgift som begränsar antalet misstänkta anges. Då blir det tyvärr omöjligt för oss att validera förfrågans rättssäkerhet. Att lämna ut tusentals oskyldigas personuppgifter bara för att de råkar dela samma IP-adress vore som att fråga vem som bor i ett hus någonstans i Sverige, utan adress! Dessutom spelar det ingen roll hur allvarligt det misstänkta brottet är – det räcker att en person är misstänkt för ett bötesbrott, så ska hundratals namn klumpas ihop och lämnas ut. Men PTS kräver alltså i ett föreläggande att vi ska börja göra just detta.

Många har hört av sig till oss, oroliga över hur deras personuppgifter hanteras efter att ha läst om ärendet i medier. ”I vilka polisregister hamnar jag? Vad händer med uppgifterna?” Eftersom vi själva saknar svar har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna i ett mejlformulär. Du som undrar hur dina personuppgifter hanteras om din operatör lämnar ut dem kan enkelt ställa frågorna direkt till Polisen, Post- och telestyrelsen och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)!

Slutligen: Bahnhof är för brottsbekämpning och har vid flera tillfällen lämnat ut uppgifter till de brottsförebyggande myndigheterna, särskilt när det varit fråga om grov brottslighet. Men vi vägrar medverka till en personuppgiftshantering som tydligt strider mot principerna om rättssäkerhet och rätten till integritet i enlighet med EU-domstolens och Europadomstolens domar. Vi har därför både överklagat PTS beslut (läs överklagan här) och vänt oss till IMY för vägledning i frågan.


Mejla myndigheterna dina frågor

Ange din e-post för att få svar från myndigheterna.
Detta skickas till Polisen, PTS och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Kategorier: ArtikelVerktyg