Vad betyder ”internetfrihet”?

Internetfrihet är ett samlingsbegrepp för:

  1. Integritet på nätet. Att kunna hålla information och delar av ditt liv privat.
  2. Säkerhet på nätet.
  3. Yttrandefrihet på nätet.

Dessa rättigheter tar de flesta för givna offline, men vi har rätt till dem även online. Med internet finns fantastiska möjligheter till kommunikation och utveckling, men även risker för spionage, övervakning och kontroll. Eftersom vår vardag i allt högre utsträckning beror på internet är internetfrihet en av hörnstenarna för ett demokratiskt fungerande samhälle.

Om Internetfrihet.se

Internetfrihet.se är en kunskapsbank med tips och vägledning om hur du kan stärka din internetfrihet. Detta blir allt viktigare när samhället digitaliseras: allt fler digitala tjänster dyker upp och lagar stiftas både nationellt och internationellt. Vårt mål är att hjälpa dig navigera i detta.

Sidan drivs av Bahnhof, en internet- och molntjänstleverantör vars ledord är sekretess, integritet och säkerhet.