Vad får vi för integriteten vi betalar med?

Regering och riksdag har de senaste åren infört allt mer övervakning och fler ingrepp i den personliga integriteten. De har inte heller låtit utvärdera effekterna av de redan införda lagarna, utan lägger istället fler förslag. Detta trots att det idag inte finns forskning som visar att ökad övervakning online leder till ökad trygghet eller minskad brottslighet – tvärtom.

Integritet på nätet har minskat. Det som först försäkrats om aldrig kommer ske, har blivit lag några år senare. Vanliga argument för mer övervakning är hot från terrorism, organiserad brottslighet och utnyttjande av barn. Dessa är allvarliga hot mot oss alla, och det vore därför rimligt att utvärdera i vilken utsträckning de nya lagarna har hjälpt polis, åklagare och underrättelsetjänst.

Vi är många som är rädda och arga på det ökande gängvåldet och därför accepteras integritetsinskränkningarna i högre utsträckning idag än förr. Men vad får vi egentligen för integriteten vi betalar med? Dessa är inte små förändringar, utan ingrepp som inskränker demokratiska samtalet och äventyrar företagshemligheter och flera yrkesgruppers lagstadgade sekretess. Därför behöver en konsekvensanalys genomföras och frågan om effekt och proportionalitet besvaras.

Nedan listar vi några av de största förändringarna inom nätintegritet de senaste åren, med fokus på svensk lagstiftning.


Sammanfattning: lagar 2019-2021
 1. Datalagringslag – införd.
 2. Lag om hemlig dataavläsning (HDA) – införd.
 3. Utredning: anonyma kontantkort bör förbjudas 2022.
 4. IPRED-utpressning fortgår år efter år – möjliggörs av datalagring.
 5. Regeringen vill att plattformsföretag ska bli medansvariga för kommunikationen.
 6. Polis, regering och riksdag öppnar för att tillåta avlyssning utan brottsmisstanke.
 7. USA begår företagsspionage mot svenskt företag.
 8. Regeringen lägger förslag om att utöka FRA-lagen kraftigt – ge länder direktåtkomst till insamlad data.
 9. Upphovsrättsdirektivet – när genomförs det?

Hela listan
2019
2020
 • 1 april 2020: ”Lag om hemlig dataavläsning” införs. Röstades igenom av samtliga partier förutom V. En av de mest långtgående avlyssningslagarna i Sveriges historia. Lagen ger myndigheterna rätt att i hemlighet installera mjuk- eller hårdvara i teknisk utrustning som en dator, mobiltelefon eller läsplatta och läsa innehållet. Prövning för varje fall ska göras hos domstol, och detta är tänkt att vara riktade insatser.
  • Ett år senare, 2021: denna lag visar sig användas betydligt oftare än väntat: man förväntade 100 begäranden från domstolar, men på ett år gjordes 500 st. Detta leder till att tillsynsmyndigheten (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden) inte hinner granska ärendena. Integritetsskyddet brister därmed.
 • Juni 2020: Utredning: anonyma kontantkort bör förbjudas från 2022.
  • Damberg: ”Det är en viktig pusselbit i kampen mot brottsligheten, säger inrikesminister”.
  • Hur ska journalister, visselblåsare m.fl. kunna verka säkert?
 • September 2020: NSA-övervakningen som Snowden avslöjade visade sig vara både olaglig och onödig ur underättelseperspektiv
  • Varför låter inte riksdag och regering utvärdera svenska övervakningslagar?
 • Oktober 2020: EU-domstolen förbjuder generell datalagring för tredje gången. Generell datalagring förbjöds även 2016 och 2014. Sverige fortsätter ändå datalagra.
  • Domstolens motivering: ”Generell, oriktad datalagring bryter mot rättigheterna till privatliv, dataskydd och yttrandefrihet.”
 • Oktober 2020: Studie från EU-parlamentets utredningstjänst visar att datalagring inte har någon statistiskt signifikant effekt på vare sig brottslighet eller mängden uppklarade brott.
  • ”In Sweden, indiscriminate data retention is practiced. The crime clearance rate has decreased (from 17% in 2009 to 14% in 2018).”
 • 2020: IPRED-utpressningen fortgår. Totalt 190 000 svenskar har utlämnats till utpressningsligor. Telia är värst av operatörerna medan Bahnhof lämnar ut 0 st.
  • Brevutskicken har möjliggjorts av Sveriges EU-underkända datalagringsdirektiv i kombination med IPRED-lagen – lagar som stiftats för att bekämpa terrorister och för att stötta ekonomiskt svaga konstnärer.
2021
Kategorier: Artikel