Vem kunde ana hur dagens internet skulle se ut för ett halvsekel sedan? Jo, faktiskt en person. Ibland är det värt att stanna upp och reflektera över vilken fantastisk innovation internet är, och vad det har betytt för människors utveckling, frihet och gemenskap. Internets grundidé är fri kommunikation, och den är värd att försvara.

Kategorier: Film